เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ก้าวไกล

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสกหรณ์การเกษตร ขอเชิญร่วมงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ก้าวไกล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภายในงานจัดกิจกรรมประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม ในระดับภูมิภาค ณ อยุธยาซิตี้พาร์ค วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 บริเวณ ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center

 

วันที่จัดงาน 21 กรกฎาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00 – 22.00 น.

สถานที่จัดงาน “The Hall” Convention Center Ayutthaya City Park

https://www.facebook.com/Ayutthaya-City-Park-448397925250036/?fref=ts

13669812_1051685111587978_8913318981906526223_n