เปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559

งานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2559 ณ ชายทะเลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

กิจกรรมเด่นภายในงาน การแสดงศิลปะการวาดภาพด้วยทราย พร้อมกับประติมากรรมทราย จำลองให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์สำคัญของ 10 ประเทศ ในกลุ่มสมาชิกสมาคมอาเซียนและจังหวัดชุมพร พร้อมกับประดับไฟสวยงาม ความยาวไม่ต่ำกว่า 150 เมตร

สำหรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ใช้แนวคิดที่ว่า “สีสันทะเลชุมพร สู่อาเซียน ต้องห้าม…พลาด” โดยเน้นกิจกรรมที่ เป็นการต้อนรับประชาคมอาเซียน รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ อาทิ
– นิทรรศการโลกทะเล
– นิทรรศการภาพถ่าย
– เทศกาลว่าวไทย และว่าวนานาชาติ
– เทศกาลอาหารทะเลและชั่วโมงกินฟรี
– ศิลปะการวาดภาพด้วยทราย
– การแข่งขันกีฬาทางบกและทางน้ำ (การแข่งขันตกปลา แรลลี่ใต้ทะเล แรลลี่จักรยานพิชิตยอดเขามัทรี วอลเลย์บอล ฟุตบอลชายหาด 4 ประเทศ 2 ทวีป)
– กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำหายาก
– กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว แพ็กเกจทัวร์เปิดโลกทะเลชุมพร
– การจำหน่ายสินค้าโอทอป และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล
– การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่จัดงาน 25-29 มีนาคม 2559

สถานที่จัดงาน ชายทะเลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

https://www.facebook.com/TATContactcenter/

1929077_1043834322355314_4593675546536617439_n