เปิดรับสมัครเรียน วิชานวดแผนไทย คอร์สเรียน จ-ศ และ ส-อา

เปิดรับสมัครเรียน “วิชานวดแผนไทย หลักสูตร 150 ชั่วโมง” เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-14.00 น. เปิดเรียนวันที่ 1 ต.ค. 2562 และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00-15.00 น. เปิดเรียนวันที่ 5 ต.ค. 2562
คุณสมบัติผู้สมัคร
—>>> เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
—>>> สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ*
– ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ต้องจบชั้น ม.3 ขึ้นไป
– ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2520 ถึง 30 ธันวาคม 2545 ต้องจบชั้น ป.6 ขึ้นไป
– ผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2520 (ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2520 ต้องจบชั้น ป.4 ขึ้นไป
—>>> เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและปฏิบัติงาน
หลักฐานการสมัคร
—>>> รูปถ่ายขนาด1 นิ้ว 2 ใบ
—>>> สำเนาบัตรประชาชน
—>>> สำเนาทะเบียนบ้าน
—>>> สำเนาวุฒิการศึกษา
***รับสมัครภายในวันนี้วันเดียวเท่านั้น และรับผู้เรียนจำนวนจำกัด***
***สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-207-4588 (9.00-14.00 น. พักเที่ยง)***
***รับสมัครและเรียนที่ สำนักงานเขตจตุจักร (วิภาวดี 34 ) ชั้น 9***
***ค่าเรียนฟรี จบแล้วมีวุฒิบัตรจาก กทม.***

https://www.facebook.com/jj.training.center/