“เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 19 Thai International Travel Fair 2016

เก็บกระเป๋าเตรียมตัวออกเดินทางอีกครั้งกับงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 19” มหกรรมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และธุรกิจภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2559 ณ Plenary Hall 1-3, C2 และ Plaza ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดงานแฟร์ ด้านท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย และสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่สมาชิก ซึ่งได้รวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น บริษัทนำเที่ยว สายการบิน แหล่งท่องเที่ยวและองค์การส่งเสริมท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายมาร่วมกันแสดงสินค้าและบริการ จนประสบผลสำเร็จอย่างมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นภายในงานยังมีการแสดงและกิจกรรมต่างๆ ค่อยสร้างสีสันตลอดทั้งงานอีกด้วย

วันที่จัดงาน 14 – 17 กรกฎาคม 2559
เวลาจัดงาน 10.00 – 20.00 น.
สถานที่จัดงาน Plenary Hall 1-3, C2 และ Plaza ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
http://www.titf-ttaa.com/
event_12751_type50_p1_20160624120057