เทศกาลไก่เบตง ประจำปี 2559

การแข่งขันกินไก่เบตง การจัดนิทรรศการฟาร์มไก่และประกวดพันธุ์ไก่เบตงการจัดนิทรรศการฟาร์มไก่และ ประกวดพันธุ์ไก่เบตง การจำหน่ายสินค้าOTOP จาก5จังหวัดชายแดนใต้การประกวดดนตรีเยาวชน Betong Music Contest

วันที่จัดงาน 1-3 เมษายน 2559

สถานที่จัดงาน  สวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

http://thai.tourismthailand.org

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%87-296636263718661/

10606319_914958545292401_1237831247754160141_n