เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2559 ครั้งที่ 36 (THAILAND TOURISM FESTIVAL : TTF 2016)

วันที่จัดงาน 13-17 มกราคม 2559

เวลาจัดงาน 12.00-22.00 น.

สถานที่จัดงาน สวนลุมพินี

http://thai.tourismthailand.org/

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2559 ครั้งที่ 36 (THAILAND TOURISM FESTIVAL : TTF 2016)

640x390_8559_1450335596