เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๐

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกคนพบกับเทศกาลแห่งปี “เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๐”  วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ลำน้ำจักราช และที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอพิมาย พบกับ การแสดงประกอบ แสง เสียง สื่อผสม และการแข่งขัน เรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช เป็นกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

วันที่จัดงาน 8-12 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

https://www.facebook.com/TATContactcenter/