เทศกาลวัดขนอนหนังใหญ่ ครั้งที่ 11

“หนังใหญ่” เป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของไทย ใช้ตัวหนังขนาดใหญ่เป็นตัวละคร โดยมีผู้เชิดให้เกิดเงาบนจอ และใช้การพากย์ การเจรจาเป็นการดำเนินเรื่อง ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหรสพชั้นสูง ใช้แสดงในงานพระราชพิธีและงานสำคัญของแผ่นดิน ปัจจุบันทาง “วัดขนอน” อ. โพธาราม จ.ราชบุรี นำโดย พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาส ได้อนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนี้ไว้ อีกทั้งได้บรรจุ “หลักสูตรการเรียนรู้เสริมทักษะ” หรือ“หลักสูตรท้องถิ่น” ในวิชาเลือกเสรีของโรงเรียนวัดขนอนมาประมาณ 6 ปี โดยมีเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเข้ามาร่วมสืบสานอย่างต่อเนื่อง

 

วันที่จัดงาน 13-14 เมษายน 2559

สถานที่จัดงาน วัดขนอน อ. โพธาราม จ.ราชบุรี

https://th-th.facebook.com/WatKhanonNangYai

12795069_10156658613620054_6296349448182479594_o