เทศกาลกินเจเมืองจันทบุรี ประจำปี 2563

หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย
🗓เริ่มวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
📌 ณ บ้วนเฮงเจตั๊ว (วัดเขตร์) ปีที่ 133
📌 ณ เม่งหงีเจตั๊ว (สมาคมสว่างกตัญญูฯ) จันทบุรี ปีที่ 34

⛩กำหนดการ⛩
🗓 วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563
⏰ เวลา 09.39 น. โรงเจเม่งหงีเจตั๊ว (สมาคมสว่างกตัญญูฯ) (โป้ยว่วยยี่จับเก้ายิก) พิธีอันเชิญตะเกียงเทพยดาฟ้าดิน ขึ้นสู่เสามังกร เพื่อประกาศเปิดเทศกาลถือศีลกินเจ
🗓 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
⏰ เวลา 12.00 น. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเจอิ้ว ร่วมพิธีอัญเชิญองค์กิ๋วฮ้วงฮุกโจ๊ว ณ ศาลพระแม่กวนอิมฯ
เวลา 19.00 น. สวดมนต์เปิดพระคัมภีร์ เบิกเนตร อัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นทิพยพยานและแสดงสิงโต ถวายองค์ฮุกโจ๊ว
🗓 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
⏰ เวลา 10.00 น. อ่านรายนามเจอิ้ว (โซบุ้ง)
⏰ เวลา 20.00 น. พิธีเวียนดอกบัว เป็นพุทธบูชา (เกี่ยเฮีย)
🗓วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563
⏰ เวลา 10.00 น. อ่านรายนามเจอิ้ว (โซบุ้ง)
⏰ เวลา 19.00 น. พิธีเวียนดอกบัว เป็นพุทธบูชา (เกี่ยเฮีย)
⏰ เวลา 21.00 น. คุยเพ่งอังปวย ขอคำพยากรณ์ เมืองจันทบุรี ปี 2564
⏰ เวลา 21.30 น. เลือกประธานฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564-2566 และคณะกรรมการ ชาย -หญิง ปี 2564
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
⏰ เวลา 10.00 น. อ่านรายนามเจอิ้ว ตั่วเจคี้ (โซบุ้ง)
⏰ เวลา 20.00 น. พิธีเวียนดอกบัว
🗓 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
⏰เวลา 19.00 น. พิธีลอยกระทง-ปล่อยสัตว์ เชิญวิญญาณไร้ญาติ 36 จำพวก ณ แม่น้ำจันทบุรี พร้อมกันทั้ง 2 แห่ง กลับมาแล้วเม่งหงีเจตั๊วประกอบพิธีดอกบัว
🗓 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
⏰เวลา 10.00 น. พระสงฆ์อนิมนิกาย วัดโลกานุเคราะห์ สวดมนต์ ประกอบพิธีมนต์
⏰ เวลา 13.00 น. พระสงฆ์อนัมนิกาย ประกอบพิธีไทยทานทิ้งกระจาด
🗓 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
⏰ เวลา 10.00 น. อ่านรายนามเจอิ๊ว
⏰เวลา 13.00 น. พิธีเฮียงเพ้า ถวายภูษามาลา และเครื่องทรงองค์กิ๋วอ้วงฮุกโจ๊ว และน้อมส่งถวายภูษามาลา -เครื่องทรงองค์กิ๋วอ้วงฮุกโจ๊ว ณ ท่าน้ำ สวน ร.๙ (ท่าน้ำศรีจันทร์)
⏰เวลา 20.00 น. พิธีเวียนดอกบัว เป็นพุทธบูชา
⏰เวลา 01.00 น.คืนวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค.2563 เข้าวันใหม่ วันจันทร์ที่ 26 ต.ค.63