เดิน-วิ่งรามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 2019

> เดิน-วิ่งรามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ <<

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร

ผู้สมัครจะได้รับ:
เสื้อที่ระลึก 1 ตัว
เหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

https://www.facebook.com/WingNaiDee/

https://www.facebook.com/RamaRunning/