เซียร์ ทีอาร์ทีซี โรโบติค โอลิมเพด ไทยแลนด์ 2016

ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย และเอ็มรีพลัพบลิคซัพพลาย จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “เซียร์ ทีอาร์ทีซี โรโบติค โอลิมเพด ไทยแลนด์ 2016” (Zeer-TRTC Robotic Olympaid Thailand 2016) เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ ณ ประเทศฮ่องกง
ในวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2559 บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ตั้งแต่เวลา 10:30น.-19:00น.

 

วันที่จัดงาน 25 – 26 มิถุนายน 2559

เวลาจัดงาน 10.30 – 19.00 น.

สถานที่จัดงาน ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

https://www.facebook.com/zeerrangsitofficialpage/

13495226_1044111099021545_8559275430252528844_n