ฮอมบุญ วิสาขบูชา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางศาสนา โดยมีเจตจำนงในการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ขอเชิญชวนพุทธสากนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 99 รูป ในกิจกิจกรรม “ฮอมบุญ วิสาขบูชา” พร้อมรับฟังปฐกถาธรรมจาก พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศ์

 

วันที่จัดงาน 20 พฤษภาคม 59

เวลาจัดงาน 9.09 – 10.39 น.

สถานที่จัดงาน ชั้น 2 โซนวีดีโอวอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

http://www.chiangraifocus.com

20160428143025