อ.ต.ก. รวมพลเกษตรกรไทย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการแข่งขัน

เชิญพบกับงาน อ.ต.ก. รวมพลเกษตรกรไทย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (ย่านพหลโยธิน)

ภายในงานพบกับ
– การจำหน่าย สินค้าเกษตรแปรรูป ผักผลไม้ พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ
– กิจกรรมส่งเสริมการขาย
– การสาธิต การเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตรกร
– แจก พันธุ์ไม้ ฟรี

วันที่จัดงาน 17 – 21 สิงหาคม 2559

เวลาจัดงาน 8:00 – 16.30 น.

สถานที่จัดงาน บริเวณตลาด อ.ต.ก. (ย่านพหลโยธิน)

https://th-th.facebook.com/ortorkormarket/

http://www.ortorkormarket.com/2015/

อตกรวมพล-800-300