อาหารและของดี อุตสาหกรรมแฟร์ราชบุรี

ในการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าจังหวัดราชบุรี กิจกรรมขยายและเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้าและบริการ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าอุตสาหกรรม SMEs และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดราชบุรี ให้สามารถกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค เพื่อพัฒนาให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านการประกอบธุรกิจการค้า/การบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค ให้มีโอกาสซื้อสินค้าในราคาถูกและมีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ดี เด่น ดัง ของจังหวัดราชบุรี
ภายในงาน มีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน นำสินค้าที่มีคุณภาพ มาจัดแสดงและจำหน่าย จำนวน 50 คูหา สินค้าประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร, ผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์ดีเด่นของหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมทั้งกิจกรรมศิลปะการร้องเพลงและวัฒนธรรมความบันเทิงบนเวที สำหรับผู้เยี่ยมชมงาน สามารถร่วมกิจกรรมโดย ถ่ายภาพในงาน และแชร์บน facebook ของท่านและ กด #อุตสาหกรรมแฟร์ราชบุรี ลุ้นรับของที่ระลึกภายในงาน จึงขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจ เที่ยวชมงาน “อาหารและของดี อุตสาหกรรมแฟร์ราชบุรี”
วันที่จัดงาน 24-28 มีนาคม 2559
เวลาจัดงาน 10.00-22.00 น.
สถานที่จัดงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์
https://www.facebook.com/CentralPlazaRattanathibet
event_12019_type50_p1_20160321114052