อบรม:Programming in C# with Visual Studio 2017

อบรมการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# และ พัฒนาตามแนวทาง Object Oriented Programming (OOP)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# และผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรมตามหลักการของ Object Oriented Programming เน้นเรียนรู้การเขียนตามแนบ OOP อย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมกรณีศึกษาและลงมือทำจริง

⏰อบรม : 3 วัน (18 ชั่วโมง) 9.00 – 16.00 น.
ราคา 11,900 .-(VAT Excluded)
✅ สถานที่อบรม ใกล้ BTS ราชเทวี ✅

https://www.facebook.com/9ExpertTraining/