อบรม Cpr ภาคประชาชนฟรี ประจำปี 2562

อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) และช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉิน สำหรับประชาชนทั่วไป อบรมฟรี ทุกจันทร์ที่4ของเดือน ห้องประชุมชั้น4 ตึกEMS โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่ 27 พฤษภาคม เวลา 9.00 – 12.00
https://www.facebook.com/NarenthornRajavithi/