หัศจรรย์ ณ ป่าวังจันทร์

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดีๆ ครับ การประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์ ณ ป่าวังจันทร์”
ร่วมเปิดจินตนาการ สร้างสรรค์ภาพถ่าย
ผ่านมุมมองใหม่ ณ โครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท
1. ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท รองชนะเลิศ 10,000 และ 5,000 บาท ตามลำดับ
2. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท รองชนะเลิศ 5,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ และรางวัล Popular Vote ภาพที่มียอดผู้กดไลค์สูงสุด รับรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

 

วันที่สิ้นสุดกิจกรรม 30 มิถุนายน 2559

สถานที่ถ่ายภาพ โครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง

https://www.facebook.com/TatRayongOffice/?fref=nf

12376652_1029530907083892_4063812191817676977_n