หมากรุกสากล-หมากรุกไทย ชิงแชมป์ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันหมากรุกสากล-หมากรุกไทย ชิงแชมป์ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ครั้งที่ 1

ยื่นใบสมัครได้ที่   เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม หรือ สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B)  ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

พิเศษ!!    ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเหร๊ยญที่ระลึกทุกท่าน

วันที่จัดงาน 27 มิถุนายน 2 กรกฎาคม 2559

เวลาจัดงาน 17.00 – 18.30 น.

สถานที่จัดงาน ลานหน้าสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ชั้น 1 (หน้าท็อปส์ เดลี่) อาคารรัฐประศาสนภักดี (B)

http://www.governmentcomplex.com

เวปที่สมัคร http://www.governmentcomplex.com/News/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-9999

ใบสมัคร http://www.governmentcomplex.com/Portals/0/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81.pdf

 

Chess_2_RGB_Artboard 4