สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง
วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 16.00-24.00 น.
สถานที่ ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง สะท้อนให้เห็นถึง ประเพณีที่งดงามของไทย ความศรัทธาทางพุทธศาสนา ตามวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสายน้ำและชูอัตลักษณ์ในพื้นที่เอกลักษณ์ทั่วประเทศ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง สะท้อนให้เห็นถึง ประเพณีที่งดงามของไทย ความศรัทธาทางพุทธศาสนา ตามวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสายน้ำและชูอัตลักษณ์ในพื้นที่เอกลักษณ์ทั่วประเทศ

ภายในงานพบกับ
– ปรากฏการณ์ม่านน้ำนิรมิต บนแม่น้ำเจ้าพระยา
– ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมที่งดงามตระการตา
– การแสดงดอกไม้ไฟโบราณที่หาชมยาก อาทิ ไฟเพยียมาศ ไฟพะเนียง ไฟกังหัน กรวด
– สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้การประดิษฐ์กระทงเอกลักษณ์พื้นที่ต่างๆ จากวัสดุธรรมชาติ
– การแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัย และการแสดงจากศิลปินชั้นนำ
– ร่วมรณรงค์การใช้ภาชนะรักษาสิ่งแวดล้อม, มีบริการให้ยืมแก้วน้ำ ปิ่นโต ถุงผ้าเพื่อใช้ในงาน

https://www.facebook.com/ThailandFestival/