สีลมถนนคนเดิน

เชิญชวนร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาถูก เครื่องประดับ เสื้อผ้าเเฟชั่น สินค้าบางบอกแบรนด์ และ อาหารจากโรงแรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขตบางรัก พร้อมชมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนวัดประยุธวงศาวาส และโรงเรียนสวนลุมพินี กทม. ณ เวลทีการแสดงใหญ่ (หน้าโรงแรมดุสิตธานี)
วันที่จัดงาน 5 และ 19 มิถุนายน 2559
เวลาจัดงาน 12.00 – 22.00 น.
สถานที่จัดงาน ถนนสีลม
https://www.facebook.com/silomwalking/
13346705_990633001044239_2236783306396717456_n