สินค้าเด่นเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร

จังหวัดยโสธร  โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร   มีกำหนดจัดงาน “สินค้าเด่นเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙  กันยายน  ๒๕๕๙  ระยะเวลาการจัดงาน ๕  วัน  สินค้าในงานคัดสรรจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก สินค้าโดดเด่นเช่น หมอนขิด เครื่องจักสาน ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ปลาส้ม ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ฝีมือประณีต คัดเลือกมาแสดงและจำหน่ายให้กับลูกค้า   วัตถุประสงค์การจัดงาน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัดยโสธร พัฒนาช่องทางการตลาดตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการ การพัฒนาสินค้าของส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

ไฮไลท์งานที่น่าสนใจ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากคัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นมาแสดงแล้ว ยังเน้นการจัดนิทรรศการสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์พระยาคันคาก แลนด์มาร์กสุดโด่งดังในจังหวัด

 

วันที่จัดงาน 15 – 19 กันยายน 2559

เวลาจัดงาน 10:00 – 22:00 น.

สถานที่จัดงาน ลานโปรโมชั่นโซนซี โซนดี  ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดภูเก็ต

http://www.centralplaza.co.th/

event_13134_type50_p1_20160912111120