สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 6 : ภูมิ-ชาติ-พันธ์

ชาวลำปางที่สนใจกิจกรรมของนักศึกษาให้มาที่งานนี้เลยครับ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ร่วมกับ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงาน “สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 6 : ภูมิ-ชาติ-พันธ์” เชิญชมการแสดงผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการแสดงผลงานของสาขาวิชาต่าง ๆ พร้อมกับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิชาการต่างๆ ของนักศึกษา

วันที่จัดงาน 27 มกราคม 2559

เวลาจัดงาน 11.00-21.00

สถานที่จัดงานบริเวณชั้น 1 ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

http://www.centralplaza.co.th/th/index.aspx

event_11651_type50_p1_20160119102233