สัมมนา Work Permit และ การย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดา

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Work Permit สำหรับการทำงานในประเทศแคนาดา และโปรแกรมการย้ายถิ่นฐาน (AIPP) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

– Work Permit ( อาชีพประเภท Cook / Cashier )
– AIPP (อาชีพประเภทงาน Services)

– ปิดรับลงทะเบียน

– วัน-เวลา สถานที่จัดการสัมมนา : วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14.00-17.00 น. ณ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ
แผนที่ : https://goo.gl/maps/n69Dsj5xRrnr4skc8

*** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับการคัดเลือกจากทีมงาน
เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานสัมมนา
ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 62
ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับลงทะเบียนหน้างาน ***

https://www.facebook.com/uncth/