สัปดาห์หนังสือ 2016

“การอ่านหนังสือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความเป็นคน เป็นตัวชี้วัดความเจริญของสังคม เพราะสังคมอ่านหนังสือ คือสังคมเรียนรู้ และสังคมเรียนรู้เท่านั้นที่เข้มแข็งและเจริญพัฒนา”

พบกับ งาน “สัปดาห์หนังสือ 2016” ในวันที่ 10-19 มิ.ย.59 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ตั้งแต่เวลา 9:00-20:00น.

 

วันที่จัดงาน 10-19 มิถุนายน 2559

เวลาจัดงาน 9:00-20:00 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต

https://www.facebook.com/thehubzeerrangsit/

13406901_1732061370412547_63391108890271407_n