สวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ และ บุญให้ทานไฟ ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

งานนี้งดเหล้างดเมาครับเพราะเน้นการทำจิตให้สงบด้วยการสวดมนต์ข้ามปีคนที่อยู่แถวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาที่งานนี้ได้ครับ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมนับถอยหลัง(Count Down) สู่ปี 2559 สวดมนต์ข้ามปีและทำบุญให้ทานไฟ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558-1 มกราคม 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนายสุธรรม ชยันต์เกียรติ ชมรมรักบ้านเกิดนคร กล่าวว่า ประเพณีบุญให้ทานไฟตามความเชื่อครั้งแต่โบราณจะจัดเดือนอ้าย เดือนยี่ ที่อากาศหนาวเย็นในช่วงย่ำรุ่ง โดยชาวพุทธทั่วไปมักจำนำฟืนไฟ ไปก่อให้ความอบอุ่นแก่พระสงฆ์ในวัด เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะก่อฟืนผิงไฟได้ เพราอาจจะทำให้มดแมลงในไม้ฟื้นต้องถึงแก่ความตายได้ และชาวบ้านได้นำฟืนไฟมาปรุงอาหารและขนมรอ้นๆ เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในคราวเดียวกัน เสร็จจากการถวายพระแล้วก็มาแบ่งกันในหมู่ญาติพี่น้อง แบ่งส่วนไปฝากฝากคนเฒ่าคนแก่และลูกหลาน รวมทั้งบริวารหรือคนยากไร้ได้กินเพื่อเป็นทาน

วันที่จัดงาน 31 ธันวาคม 2558 ถึง 1 มกราคม 2559

เวลาจัดงาน เริ่มตั้งแต่ 17.30 เป้นนต้นไป

สถานที่จัดงาน ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

http://www.rd1677.com/show_detial.php?ARTICLES_ID=7737

http://region5.prd.go.th/ewt_news.php?nid=26100

E7615042