สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Kids Day Camp 2016

ขอเชิญน้องๆที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2546-2551 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Kids Day Camp 2016
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม และ 17-21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-15.00 น.
*คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นเด็กที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2546-2551
2.เป็นลูกของข้าราชการภายในและรอบๆ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
และลูกของผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
3.เป็นหลานของข้าราชการภายในและรอบๆ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
และหลานของผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
**การรับใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ท่านสามารถรับใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ธพส. ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
Website : www.dad.co.th และ www.governmentcomplex.com
***การยื่นใบสมัคร
ตั้งแต่ วันที่ 5-16 กันยายน 2559 เวลา 08.30-17.00 น. สามารถยื่นใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ธพส. ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักเกณฑ์การพิจารณาพิจารณาจากชั้นบุตรเป็นลำดับแรก ประกาศรายชื่อเด็กที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ทาง Facebook : Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะจำกัดที่ 180 คนเท่านั้น

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดรับสมัคร 5 – 16 กันยายน 2559

เวลารับสมัคร 8.30 – 17.00 น.

สถานที่รับสมัคร เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ธพส. ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

จำนวนที่รับสมัคร 180 คน

https://www.facebook.com/governmentcomplex

13934921_1141549349222260_1344210925019261731_n