สงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจำปี 2559

ในปีนี้ จังหวัดพิจิตรกำหนดจัดงาน เป็นเวลา 9 วัน เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ โดยวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 มีการสักการะบูชาพระพุทธรูปในอุโบสถวัดนครชุม 700 ปี และพระอมตเถราจารย์ของจังหวัดพิจิตรจำนวน 21 องค์ หลังจากนั้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน เริ่มด้วยกิจกรรมรับรุ่งอรุณ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดมหาธาตุ อุทยานเมืองเก่า ต่อด้วยกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี การสักการะพระธาตุ 12 ราศีประจำปีเกิด ชมขบวนแห่สรงน้ำ สักการะพระพุทธรูปและพระเถราจารย์ทั้ง 12 อำเภอ รวมถึงขบวนการแสดงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด สินค้า OTOP การสาธิตและจัดแสดงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มุมถ่ายภาพสามมิติ การประกวดอาหารคาวหวาน การประกวดรำวงสาม ส. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันชกมวยไทยพระเจ้าเสือ ในช่วงเย็นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์และชมการแสดงวิพิธทัศนา โขน ละครเล็ก แม่ไม้มวยไทย การเดินแบบผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและวัฒนธรรมชนเผ่า รวมถึงชมการแสดงลิเก พร้อมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย และในวันที่ 9 เมษายน จะมีพิธีการบวงสรวงศาลหลักเมือง และให้ประชาชนได้เข้าสักการะตลอดการจัดงาน ตลอดจนการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ให้ชมอีกมากมายจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2559

วันที่จัดงาน 7 -15 เมษายน 2559

สถานที่จัดงาน ศาลหลักเมือง อุทยานเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

http://www.phichit.go.th

558000004211801