สงกรานต์พระประแดง 2559

    เทศบาลเมืองพระประแดง ชวนเที่ยวงาน “สงกรานต์พระประแดงประจำปี 2559” เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์เก่าแก่และดีงามให้คงอยู่
          สำหรับ “งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี และได้จัดสืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่เป็นที่ภาคภูมิใจ แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

กำหนดการ

วันที่ 22-24 เมษายน 2559

เวลา 20.00-24.00 น. ชมการแสดงละเล่นสะบ้ารามัญตามหมู่บ้านต่าง ๆ, ชมการแสดงทะแยมอญ, ชมการแสดง แสง สี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า, ชมการแสดงดนตรีไทย จากศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพระประแดง และชมการกวนกาละแม ของดีเมืองพระประแดง และ ชมการประดับไฟ แสง สี มากมาย

วันที่ 22 เมษายน 2559 ชมการประกวดนางสงกรานต์พระประแดง และหนุ่มลอยชาย

วันที่ 24 เมษายน 2559 ชมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เล่นน้ำสงกรานต์ ชมขบวนแห่นก-แห่ปลา ชมขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามตระการตา และชมพิธีปล่อยนก ปล่อยปลา

วันที่จัดงาน 22-24 เมษายน 2559
สถานที่จัดงาน ที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87-phrapradaeng-municipality-336136416489886/
12418067_711880222248835_5002506324029480306_n