สงกรานต์ถนนสีลม 2559

ถนนสีลมปีนี้ ชูสโลแกน “สงกรานต์ถนนสีลม ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” จัดงานวันที่ 13 -14 เมษายนนี้ ตั้งแต่เที่ยงวันถึง 21.00 น.และปิดการจราจร เน้นมาตรการ 5 ป. ได้แก่ 1.ประหยัดน้ำ 2.ปลอดแอลกอฮอล์ 3.ปลอดแป้ง 4.ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่ และ 5.ปลอดโป๊ ยกเลิกอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ และไม่อนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้า ตั้งถังแจกจ่ายน้ำ ร่วมฉลอง ประเพณีสงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

 

วันที่จัดงาน 13-14 เมษายน 2559

เวลาจัดงาน 12.00-21.00 น.

สถานที่จัดงาน ถนนสีลม กรุงเทพฯ

https://www.facebook.com/silomwalking/

110130