ศูนย์ราชการฯ MINI BOOK Fair ครั้งที่ 1

พบหนังสือมากมายในงาน “ศูนย์ราชการฯ MINI BOOK Fair ครั้งที่ 1” ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 – 2 กันยายน 2559 เวลา 07.00-16.00 น. ณ ลานหน้า ธนาคารกรุงไทย ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
วันที่จัดงาน 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559
เวลาจัดงาน 7:00 – 17.00 น.
สถานที่จัดงาน ลานหน้าธนาคารกรุงไทย ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
http://www.governmentcomplex.com
Minibook