ศิลป์แผ่นดิน ถิ่นแม่หลวง

งาน “ศิลป์แผ่นดิน…ถิ่นแม่หลวง” จัดขึ้ดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ Cascata (แคสคาต้า) ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค พร้อมเลือกสรรผลิตภัณฑ์ในโครงการหลวง และมูลนิธิต่างๆอาทิ ร้านโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา, ร้านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร,ร้านภูฟ้า และการออกร้านภริยาทูต

วันที่จัดงาน 5 – 14 สิงหาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00 – 21.00 น.

สถานที่จัดงาน Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

https://www.facebook.com/events/1038572889597657/

https://www.facebook.com/futureparksociety/

event_12891_type50_p1_20160729104653