วิชา ๙ หน้า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือ “วิชา ๙ หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อันเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เกิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

สามารถขอรับหนังสือได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 ตั้งแต่บัดนี้

หรือสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบของ e-book ผ่านเว็ปไซด์ tourismthailand ตามลิ้งนี้ https://thai.tourismthailand.org/…/Ebr…/759/9-1507730138.pdf

 

https://www.facebook.com/TATContactcenter/