วาฬบรูด้า โลมาอ่าวไทย จ.สมุทรสาคร (วันเสาร์)

วาฬบรูด้า โลมาอ่าวไทย จ.สมุทรสาคร (วันเสาร์)
เพจ NATURE CAMP ร่วมกับ Wild Encounter Thailand จัดกิจกรรมรอบพิเศษเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการเดินป่าด้วยหัวใจ ครั้งที่ 19 (พาเด็กพิการไปเดินป่า)
โดยจะพาเด็กๆ และครอบครัว ไปศึกษาธรรมชาติทางทะเล สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวไทย กับเรื่องราวมากมายของวาฬบรูด้า สัตว์ประจำถิ่นที่ตัวใหญ่ที่สุด และเป็นสัตว์สงวนชนิดใหม่ล่าสุดของไทย นอกจากนี้ช่วงเดือนตุลาคม จะมีโอกาสพบเห็นนกทะเลจำนวนมาก ที่อพยพหนีอากาศหนาว มาจากขั้วโลกเหนือด้วยครับ
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
● 06.30 น. ออกเดินทางไป จ.สมุทรสงคราม
● 07.30 น. พบกันที่ท่าเรือบางขุนเทียน-มหาชัย*
● 08.00 น. ออกเรือสำรวจวาฬบรูด้า โลมา และนกทะเลในอ่าวไทย โดยระหว่างนั่งเรือ จะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวาฬบรูด้าในอ่าวไทย การจำแนกรูปพรรณโดยโฟโต้ไอดี การอนุรักษ์วาฬและโลมา เทคนิคถ่ายภาพวาฬบรูด้าตลอดการเดินทาง
● 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
● 13.00 น. สำรวจวาฬบรูด้า โลมา นกทะเลอ่าวไทย (ต่อ)
● 17.00 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือบางขุนเทียน-มหาชัย
.
รับสมัครจำนวน 30 คน (ประมาณ 9 ครอบครัว)
เดินทางมาท่าเรือ : รถยนต์ส่วนตัว หรือรถตู้ VIP**
เดินทางสำรวจวาฬ : เรือนำเที่ยวขนาดใหญ่
อาหาร : จัดเลี้ยงมื้อกลางวัน และเครื่องดื่ม ขนมของว่าง
.
● ค่าสมัครร่วมกิจกรรม คนละ 2,200 บาท***
ค่าสมัครนี้รวม
1. ค่าเรือดูวาฬ และทีมงานประจำเรือ
2. ค่าเครื่องดื่มและขนมของว่างบนเรือ
3. ค่าอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
4. ค่าจัดกิจกรรมและวิทยากร
5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
.
● ไม่รวมค่าภาษี vat.7%
หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว จะนำไปสนับสนุนกิจกรรม โครงการเดินป่าด้วยหัวใจ (พาเด็กพิการไปเดินป่า) ครั้งที่ 19 ในวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 (ป่าภูกระดึง)
.
● Tourism license No : 21/00802
* สถานที่นัดพบ จะแจ้งให้ทราบ หลังจากสมัครมาแล้ว
** ถ้าเดินทางด้วยรถตู้ จะมีค่าบริการเพิ่มคนละ 400 บาท (รวมค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ)
*** เหมาะกับเด็ก อายุ 4 ปีขึ้นไป ถ้าอายุน้อยกว่า 4 ขวบ ที่ต้องตามพี่ๆ มาด้วย กรุณาสอบถาม โดยคลิก “ส่งข้อความ” ถึง Admin. เพจ (ผู้จัดกิจกรรม)
.
● ข้อจำกัดของกิจกรรมสำรวจวาฬบรูด้า ที่ต้องพบเจอ
1. ต้องอยู่บนเรือกลางทะเล อย่างน้อย 6 ชม. อย่างมาก 8 ชม.
2. พื้นที่สำรวจวาฬบรูด้า จะอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 5 – 15 กม.
3. เรือจะแล่นไปเรื่อยๆ ไม่ได้ลอยเรืออยู่นิ่งๆ นานๆ
4. ห้องโดยสารของเรือออกแบบมา เพื่อใช้สำรวจวาฬ สามารถเห็นวาฬที่ขึ้นมาด้านข้างเรือได้ด้วย
5. เรือมีขนาดใหญ่ จุคนได้ 40 คน
6. บางช่วงเวลาอากาศอาจจะร้อนอบอ้าวได้
7. ช่วงบ่ายๆ ถ้าเจอคลื่นลมแรง อาจทำให้ “เมาเรือ” ได้ง่าย
8. แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสพบวาฬบรูด้าได้ง่าย แต่บางครั้งก็ไม่พบเจอวาฬบรูด้า
.
การสมัครร่วมกิจกรรม
● ให้ส่ง Message ผ่านทาง Inbox (กล่องข้อความ) ใน FB ถึงผู้จัดกิจกรรม โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ดังนี้
● แจ้งชื่อกิจกรรม และวันที่จัดกิจกรรม
● แจ้งชื่อผู้ประสานงาน และโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้สะดวก
● แจ้งจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมีกี่คน และมีเด็กอายุเท่าไรบ้าง
● หลังจากนั้นผู้จัดกิจกรรม จะข้อมูลการโอนเงินค่าสมัคร ให้ทราบต่อไป
.
เงื่อนไขการยกเลิกกิจกรรม
● แจ้งก่อนถึงวันทำกิจกรรม 15 วันขึ้นไป จะคืนค่าสมัครให้ 30%
● แจ้งก่อนถึงวันทำกิจกรรม น้อยกว่า 15 วัน จะไม่คืนค่าสมัคร
● เปลี่ยนชื่อผู้ร่วมกิจกรรมได้ล่วงหน้า 7 วันก่อนถึงวันทำกิจกรรม
● ถ้ามีใครสมัครมาแทนที่ จะคืนค่าสมัครให้ตามจำนวนที่มาแทน

 

https://www.facebook.com/Nature.Camp.Nature.School/