วังสวนผักกาด เปิดตลาดกลางกรุง

ครั้งแรก วังสวนผักกาด เปิดตลาดกลางกรุง ให้ไปชมและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพมากมาย ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2559 ณ ลานสนามหญ้าหน้าหอเขียน วังสวนผักกาด เขตราชเทวี

 

วันที่จัดงาน 22-24 เมษายน 2559

สถานที่จัดงาน ลานสนามหญ้าหน้าหอเขียน วังสวนผักกาด เขตราชเทวี

https://www.facebook.com/tatbangkok

https://www.facebook.com/TATContactcenter/

13051713_1054490157954939_2568836893992610769_n