ล่องรถไฟไปบำเพ็ญประโยชน์ตามเส้นทางสายมรณะEP3

กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาภายใต้โครงการทำความดี โดยกลุ่มอาสาเล็กๆ ที่มีใจอาสาที่จะทำความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ เนื่องจากพบว่าประเทศไทยขาดความมีวินัยในตนเองและสวนสาธารณะจึงได้คิดโครงการทำความดีจิตอาสา “ทำดีได้ไม่ต้องอาย” ปลูกฝังและตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาใช้เป็นที่พักผ่อน คำนึงถึงความสะอาดและมีวินัยในตนเองมากขึ้น

กดติดตามเพจได้ที่นีก่อน
https://www.facebook.com/kritAsa/

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนคำนึงถึงการรักษาความสะอาดของสวนสาธารณะ
2. เพื่อส่งเสริมให้รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนของตนแบบยั่งยืน
3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึก ระหว่างเด็กๆ ผู้ใหญ่และผู้พบเห็น
4. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความปรารถนาดีของคนในสังคมในด้านที่ดี

ภารกิจอาสา

1เก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำตกไทรโยคน้อย
2.ปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้ำตกไทรโยคน้อย

กำหนดการ
อาทิตย์ที่17พ.ย 2562
06.00น.ลงทะเบียนรายชื่อ รับป้ายชื้อ

06:30 เดินทางจากสถานีกรุงเทพผ{ขึ้นสถานนีกลางทางจะแจ้งในไลกลุ่ม}
■กำหนดการล่องรถไฟไปบำเพ็ญประโยชน์
วันอาทิตย์ที่17พ.ย2562

ขบวนรถไฟ909กรุงเทพ-กาญจนบุรี น้ำตกไทรโยค รถไฟออกจากหัวลำโพง
06.30น.ตรงเวลาท่านใดมาช้าตกรถไฟ

■ขบวนรถไฟ909

■ขึ้นรถไฟหัวลำโพงนัดเจอกัน06.00น.ลงทะเบียน
พบกันหน้าป้ายกรุงเทพ หน้าชานชลาที่5

¤▪︎ขึ้นสถานีกลางทาง ตามตารางดังต่อไปนี้
เมื่อขึ้นมาขบวนรถไฟเพื่อเช็ครายชื่อ รับป้ายชื่อ

สามเสน 06.44น.
บางซื่อ. 06.51น.
บางบำหรุ 07.07น.
ศาลายา. 07.21น.
ออกจากสถานี นครปฐม 08.20น.

ถึงสถานีนครปฐม นมัสการองค์ปฐมเจดีย์ เดินซื้อของได้ 40 นาที

08:20 รถไฟออกจากสถานีนครปฐม

09:35 ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว จอดให้ลงถ่ายรูป

10:00 ออกจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว

11:00 ถึงถ้ำกระแซะ ชมเส้นทางสายประวัติศาสตร์

11:30 ถึงน้ำตกไทรน้อย ทำกิจกรรม ปลูกป่า เก็บขยะ พักผ่อน ถ่ายรูป 3 ชั่วโมง

14:25 ออกจากน้ำตก แวะชมสุสานทหารพันธมิตร

16:53 พร้อมกันที่สถานีกาญจนบุรี เพื่อกลับ กทม

19:25 ถึงสถานีกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

รับสมัคร75ท่าน
ค่าสมัครท่านละ370บาท
1.ค่ารถไฟ ไปกลับ
2.ค่าต้นกล้า
3.ค่าอุปกรณ์ต่างๆ
4.ค่าวิทยากร
5.อาหารเที้ยง ข้าวห่อใบตอง น้ำดื่ม

วิธีการสมัคร
1.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความเพจ กฤษณ์อาสา
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความเพจ
https://www.facebook.com/kritAsa/
4แจ้งชื่ิอ นามสกุล

สิ่งที่เตรียมไป

1.หมวกกันแดด
2.เสื้อแขนยาว
3.ร้องเท้าผ้าใบ
4.ยารักษาโรค

https://www.facebook.com/kritAsa/