ลานสืบสานภูมิปัญญา 4 ภาค

จัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมนำเสนอผลงานของผู้แทนชุมชน ในการประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2559 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
วันที่จัดงาน 18 – 26 มิถุนายน 2559
เวลาจัดงาน 9.00 – 20.00 น.
สถานที่จัดงาน ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต
https://www.facebook.com/thehubzeerrangsit/
13392143_1735989083353109_6901850553336240285_o