ละครเวทีเด็ก เรื่อง “เจ้าผีเสื้อ”

มิวเซียมสยาม ชวนร่วมชมละครเวทีเด็ก เรื่อง “เจ้าผีเสื้อ” ละครเวทีร่วมสมัยที่ถ่ายทอดเรื่องราวความฝัน และเส้นทางการเติบโตของเยาวชนเมียนมาในประเทศไทย ผ่านการใช้เทคนิคการละครและศิลปะผสมผสาน
ทั้งการเคลื่อนไหว การด้นสด เพลงบทกวี ภาพวาด และหน้ากากในการดำเนินเรื่อง นำแสดงโดยกลุ่มเยาวชนชาวเมียนมา กำกับการแสดงโดย ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี และคุณลัดดา คงเดช

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม, 25 มิถุนายน และ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย (ท่าเตียน) กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (จำกัดจำนวน 20 คนต่อรอบ)

วันที่จัดงาน 28 พฤษภาคม, 25 มิถุนายน และ 30 กรกฎาคม 2559

เวลาจัดงาน 14.00 – 15.00 น.

สถานที่จัดงาน มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย (ท่าเตียน)

https://www.facebook.com/TATContactcenter/

13254541_1090369451035134_7375534525261230886_n