ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานเสวนาการสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว ให้แตกต่างอย่างมีที่มา เพิ่มมูลค่าวิถีไทย

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เชิญร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานเสวนาการสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว ให้แตกต่างอย่างมีที่มา เพิ่มมูลค่าวิถีไทย วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เปิดให้ร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งและสอบถามโทร 053-920000 หรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.pinkanakorn.or.th

 

วันที่จัดงาน 9 กันยายน 2559

เวลาจัดงาน 9:00 – 16:30 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

https://www.facebook.com/PDA.MICE/

14207760_1367410833270466_8951985692450738710_o