ร่วมสร้างสังคมแห่งความเข้าใจไปกับ Deep Listening Workshop II

ร่วมสร้างสังคมแห่งความเข้าใจไปกับ Deep Listening Workshop (จัดครั้งที่ 2)

ทำไม deep listening ถึงสำคัญ?
จากปัญหาทางสุขภาพจิตในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย และอี่นๆ เราพบว่า สิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้ว และจะช่วยให้สังคมเราลดปัญหาเหล่านี่ลงได้ก็คือ “การรับฟังซึ่งกันและกัน”

Deep listening 101 เป็น course ที่ออกแบบมาเพื่อ สร้างนักฟังที่ดี ให้เกิดขึ้นในสังคม เราเชื่อว่าการฟังอย่างเข้าใจ และไม่ตัดสิน จะเป็นสิ่งที่ต่อยอดให้เกิดสังคมที่ดีขึ้น เป็นสังคมที่ทุกคนพร้อมเข้าใจกันและกัน

Understand Training – การฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี (Deep Listening) ขั้นพื้นฐาน 101
– วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 19.00-21.00 น.
– สถานที่ Clazy Cafe BTS สนามเป้า
– เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่สนใจ สําหรับนิสิตนักศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– เปิดรับจำนวนจำกัด 12 คนเท่านั้น
– วิทยากร นพ. วิชยุตม์ เพศยนาวิน (วิคเตอร์ founder of understand)
– ค่าธรรมเนียม 250 บาท ฟรีเครื่องดื่ม 1 แก้ว ราคาไม่เกิน100 บาท / รายได้สมทบทุน สนับสนุนโครงการจิตอาสา ของ อนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจภาวะซึมเศร้าในนิสิตนักศึกษา ภายใต้การกํากับดูและ ของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ

ผู้ที่สนใจ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLDgb3JwSYwqkP5cTswH0vMEJzlILbpBZnVwmQo_O9Kcbq4A/viewform?usp=sf_link

***

*เกี่ยวกับทีมงานจัด Workshop ทีม Understand
Understand เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากนิสิตนักศึกษาแพทย์จากหลายสถาบันที่รวมตัวกันเพื่อผลักดัน การแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้า ในนิสิตนักศึกษา โดยการดําเนินงานของเรามุ่งเน้นไปที่การสร้าง สังคมที่มีความเข้าใจและมีทักษะที่พร้อมรับมือเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามากยิ่งขึ้น

*เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครกิจกรรม “ร่วมสร้างสังคมแห่งความเข้าใจไปกับ Deep Listening Workshop” (https://www.facebook.com/events/413459919358674/) เข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางทีมงานจึงตัดสินใจจัดกิจกรรมนี้อีกครั้ง ซึ่งมี Format และรูปแบบการให้องค์ความรู้เหมือนกันกับครั้งที่แล้ว สำหรับผู้ที่เคยมาแล้ว ท่านจะได้รับการฝึกซ้อมใน Skill นี้ แต่ท่านอาจจะไม่ได้รับองค์ความรู้ใหม่นะครับ

 

https://www.facebook.com/Clazycrew/

https://www.facebook.com/understandmdd/