ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 18 @ ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00น. (พักกลางวันช่วง 12.00 – 13.00น.) ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 12 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ให้ชีวิต” เพื่อนมนุษย์กันนะ

วันที่จัดงาน 10 ตุลาคม 2560

เวลาจัดงาน 09.00 – 15.00 น.

สถานที่จัดงาน ห้องประชุมชั้น 12 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์

https://www.facebook.com/Unitedcentersilom/