รำเพยรัน 2562

รำเพยรัน 2562
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
ระยะวิ่ง : 3 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร

https://www.facebook.com/RumphoeyRun/