รับมือ เรียนรู้ อยู่กับมะเร็งอย่างเข้าใจ

“รับมือ เรียนรู้ อยู่กับมะเร็งอย่างเข้าใจ”
โดย Art for Cancer by Ireal
เวิร์คช็อปผ่านกระบวนการเรียนรู้ ในการเข้าใจ �คุณค่าและความหมายของชีวิตในการอยู่ร่วมกับโรคมะเร็ง �

วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ Spaces ชั้น M
อาคาร Empire Tower ถนนสาทร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ป่วยมะเร็ง อดีตผู้ป่วยหรือ ญาติผู้ดูแล
��
:: วิทยากร

1.คุณวรรณา จารุสมบูรณ์
(ประธานกลุ่ม Peaceful Death)
2.คุณอรทัย ชะฟู
(อดีตผู้ป่วยมะเร็งปอดและจิตอาสาดูแลผู้ป่วย)
3.คุณไอรีล ไตรสารศรี
(ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่4)
4.คุณศิรินทิพย์ ขัติยกาญจน์
(อดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง)

:: สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วม

1. มุมมองการใช้ชีวิต
ทัศนคติในช่วงเวลาที่เป็นทุกข์

2. เรียนรู้การรับมือกับโรคมะเร็งอย่างเข้าใจ
และเป็นสุข

3. ค้นพบและเข้าใจตนเองต่อความหมาย
ของการมีชีวิตอยู่

4.ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและสิ่งที่สำคัญของชีวิต�

5. ได้รับคำปรึกษาจากวิทยากร
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

✳️ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี
ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ : https://forms.gle/UGiiuxzgZ491Hro69

✳️สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี
โทร : 099-356-3561

https://www.facebook.com/artforcancerbyireal/