รักษ์แมว Party

คนรักแมว ห้ามพลาด The Bright ขอเชิญทุกท่านมาเลือกซื้อสินค้า กว่า 30 ร้านค้าภายในงาน ทั้งอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บำรุงขน และ กิจกรรมทำหมันสัญจร โดยสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ ทุกท่าน สามารถนำน้องแมวมาตรวจสุขภาพ ฟรี! งานรักษ์แมว จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2559 ที่ชั้น G หน้าฟู๊ดแลนด์ เต็มลาน และลานเบียร์ฟอเรส ชั้น 1 The Bright นำ City Lifestyle มาสู่ถนนพระราม 2

วันที่จัดงาน 18 – 19 มิถุนายน 2559
เวลาจัดงาน 9.00 – 20.00 น.
สถานที่จัดงาน ชั้น G หน้าฟู๊ดแลนด์ เต็มลาน และลานเบียร์ฟอเรส ชั้น 1 The Bright นำ City Lifestyle
https://www.facebook.com/thebrightmall
http://www.rakmaw.com/
event_12640_type50_p1_20160602160237