รวบรวมพันธุ์มะ

รวบรวมพันธุ์มะ….. สดจากสวน ชวนมาชิม  ในงาน “มาชิมมะ” คัดสรร ผัก ผลไม้ สดจากสวน และผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ  บริเวณ Event Hall ชั้น BF ตั้งแต่วันที่ 16 – 29 มิถุนายน 2559

 

วันที่จัดงาน 16 – 29 มิถุนายน 2559

เวลาจัดงาน 10.30 – 21.30 น.

สถานที่จัดงาน Event Hall ชั้น BF ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

https://www.facebook.com/ImperialWorldSamrong/?fref=ts

13428025_883764961750725_594668431388696099_n