มหกรรมอาหารวัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดเชียงราย และ Chaingrai Coffee – Tea & green Food Festival 2016

รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาด ดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคา ตกต่ำผิดปกติให้สูงขึ้น ประกอบกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เน้นพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ โดยการพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต การแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ การวิจัยพัฒนา แบะการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย มีแนวทางการพัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัย (Green Agriculture and Food Safety City)

ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับต้นแบบนิทรรศการมากมายเกี่ยวกับการเกษตร อาทิเช่น นิทรรศการป่าต้นน้ำ ที่จะนำเสนอถึงการทำเกษตรจากยอดดอย และนำเสนอผลผลิตต่างๆเช่น ชา กาแฟ และสมุนไพรต่างๆเป็นต้น และนิทรรศการบริเวณลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ก็จะได้พบกับนิทรรศการป่า ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่จะแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้าอาหารวัตถุดิบปลอดภัยต่างๆ วิธีการแปรรูปและรักษาตัววัตถุดิบ จนถึงการผลิตและออกแบบจนเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงล้านนา และศิลปินพื้นเมืองต่างๆ ตบเท้าเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา เพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องที่ และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยภายในงาน อาทิเช่น การแสดงรำฟ้อนต่างๆ การแสดงกลองสะบัดชัย การแสดงจากศิลปินวงไม้เมือง และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งภายในงานทุกท่านจะได้พบกับร้านค้าสินค้าอาหารปลอดภัยกว่า 30ร้านค้า ร้านค้าจำหน่ายพืชผักเกษตรอินทรีย์ และร้านค้าจำหน่ายต้นไม้พื้นเมืองต่างๆอีกมากมาย ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อหา เรียกได้ว่างานนี้มีครบทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ความปลอดภัยของอาหาร และสุขภาพที่ดีภายในงานนี้งานเดียว
พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการยกระดับ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ตามนโนบายของรัฐบาลที่เน้นการส่งเสริมการกระจายรายได้หลักของจังหวัด เชียงรายที่มาจากการเกษตรและการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จึงได้เตรียมจัดงาน Chaingrai Coffee – Tea & green Food Festival 2016 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่2 ซึ่งนับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมาที่ได้รับการตอบรับจากผู้ ประกอบการ ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี
ภานในงานทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลากรูปแบบ อาทิ นิทรรศการแสดงถึงจุดเริ่มต้นของกาแฟและชา ตั้งแต่สายพันธ์เกษตร ผู้ปลูก พื้นที่ปลูก เป็นเอกลักษณ์พิเศษ การแปรรูปสินค้า รวมถึงแผนการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ความพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักชิมกาแฟทั้งหลายได้สัมผัสรสชาติของสุดยอดกาแฟ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด จากสถานที่เพาะปลูก 9 ดอยและ 5 แหล่งผลิตชาที่มีคุณภาพมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย ซึ่งแหล่งผลิตดังกล่าวถือเป็นแหล่งผลิตที่ดีที่สุดของประเทศไทยและในภูมิภาค อาเซียน นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเลือกสรรสินค้าคุณภาพพรีเมี่ยมจากบูทจำหน่าย สินค้าของผู้ประกอบการ กาแฟ ชา ชื่อดังของจังหวัดเชียงราย ที่ร่วมนำทัพสินค้าคุณภาพมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายภายในงานจำนวน 30 บูท
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่างๆ มากมาย เพื่อเป็นการสร้างสีสันของการจัดงานครั้งนี้ โดยกิจกรรมการแข่งขันที่เป็นไฮไลท์การจัดงานครั้งนี้ คือ การแข่งขัน Chiangrai Barista Competition 2016 ชิงถ้วยรางวัล จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อค้นหาสุดยอด บาริสต้า ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง การแข่งขันการทำมอคเทล, การทำอาหารพื้นเมืองภาคเหนือและอาหารฟิวชั่น, การจัดโต๊ะอาหาร, การแกะสลักผักผลไม้, การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม, การปูเตียง และ การแข่งขันกองเชียร์ (พาเหรด) ที่จะมาเพิ่มความสนุกสนานภายในงาน ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน ทั้งนี้ รางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆนั้นจะมีขึ้นทั้งหมด 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศจะได้รับประกาศนียบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมเงินรางวัล ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และอันดับ2 จะได้รับเงินรางวัล (เงินรางวัลลดหลั่นไปตามลำดับ)
และพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ช้อปครบ 1,000 บาท วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2559 นี้ รับฟรี! แก้วน้ำ Drink me! สุดเท่ ทันที เพียงซื้อสินค้าจากร้านค้าในงานมหกรรมอาหารวัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดเชียงราย และผลิตภัณฑ์ ชา กาแฟ
จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ แลกรับได้ที่ จุดรับแลกของสมนาคุณ ชั้น 1 โซนทะเลหมอก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

 

วันที่จัดงาน 22 – 26 กรกฎาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00 – 22.00 น.

สถานที่จัดงาน เซ็นทรัลเชียงราย

http://www.centralplaza.co.th

fdsfsdfsdfsdfg-2 fdsfsdfsdfsdfg