มหกรรมสินค้า OTOP ของดีลำปาง

มหกรรมสินค้า OTOP ของดีลำปาง !!!กระทรวงพาณิชย์ เชิญ ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน และ SMEs จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ได้ตั้งแต่ 21 – 26 มีนาคม 2559 ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดงาน 21 – 26 มีนาคม 2559
เวลาจัดงาน 10.00-22.00 น.
สถานที่จัดงาน ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
https://www.facebook.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-OTOP-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-1126121354094667/
12801102_1128407197199416_8465706438973663462_n