มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดนนทบุรี

มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดนนทบุรีวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (A) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ พบกับสุดยอดสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ของดี จากองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และอาหารแปรรูป จาก 4 จังหวัด นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ในราคาสุดพิเศษกว่า 80 ร้าน

 

วันที่จัดงาน 25-29 เมษายน 2559

สถานทีจัดงาน ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (A) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

 

https://www.facebook.com/governmentcomplex/?fref=ts

13047727_1075563982487464_6316716123739144619_o