มหกรรมวัฒนธรรม วิถีชีวิต วิถีไทย ภาคกลาง เฉลิมพระเกียรติฯ

“มหกรรมวัฒนธรรม วิถีชีวิต วิถีไทย ภาคกลาง เฉลิมพระเกียรติฯ” ระหว่างวันที่ 25- 29 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.30 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ อ.เมือง จ.เพชรบุรี พบกับกิจกรรมมากมายตลอดงาน
– ชมขบวนพาเหรดเฉลิมพระเกียรติฯ
– ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
– ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลาง
– อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน สินค้า OTOP
– วิถีชีวิตตำนานละครชาตรี
– กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด (วัดข่อย , วัดสระบัว , วัดพระนอน , วัดคงคา, วัดมหาธาตุวรวิหาร , วัดเกาะ , วัดพริบพรี , วัดกำแพงแลง และวัดใหญ่สุวรรณาราม)

วันที่จัดงาน 25-29 มีนาคม 2559

เวลาจัดงาน 16.00-22.30 น.

สถานที่จัดงาน อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

https://www.facebook.com/TATContactcenter/

12898301_1049269055145174_4447627324320635316_o