มหกรรมลดราคาสินค้า ซุปเปอร์แวร์

คนที่ต้องการข้างของเครื่องใช้ในครัวลองมาที่งานนี้ได้เลยนะครับ  บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จะจัดงาน มหกรรมลดราคาสินค้าที่โรงงานสุขสวัสดิ์ในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 พศจิกายน – 10 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จะนำสินค้ามาลดราคาตั้งแต่ 30-80% ในงานมหกรรม  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเลือกซื้อ

วันที่จัดงาน 27 พฤศจิกายน – 10 ะันวาคม 2558

เวลาจัดงาน 8.00-19.00 นใ

สถานที่ โรงงานสุขสวัสดิ์

http://www.srithaisuperware.com/r_web/WEB/th/event1-Srithai-Superware-Grandsale-suk58%282%29-T.html

srithai-superware-GrandSale-SUK-58(2)