มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดี อีสานล่าง ครั้งที่ 1

  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ขอเชิญเที่ยวชมงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดี อีสานล่าง ครั้งที่ 1” (Thai Hom Mali Rice Festival & Business Matching) ในงานพบกับสินค้าข้าวหอมมะลิคุณภาพ ส่งตรงจากผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร สินค้าดี สินค้าเด่น อาทิ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ฝีมือประณีต สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าอุปโภค บริโภคราคายุติธรรมมากกว่า 40 ราย ชมการแสดงวัฒนธรรมอีสาน การเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัด และพบกับโครงการผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญสัญจร เปิดบูธ รับสมัครเจ้าสาว (คนกินข้าว) เพื่อสั่งซื้อข้าวอินทรีย์จากแปลงนามาตรฐานสากลของจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งตรงถึงมือคุณ ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั่น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี

วันที่จัดงาน 14 – 18 กรกฎาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00 – 21.30 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

http://www.centralplaza.co.th

event_12776_type50_p1_20160705120331